top of page

CHAKRA FORSTÅELSE
Chakraer er kroppens energisentre og spiller en avgjørende rolle for vårt fysiske, følelsesmessige og åndelige velvære. I denne artikkelen beskriver jeg de syv hovedchakraene og deres tilknyttede egenskaper, samt hvordan healing kan bidra til å balansere og åpne opp disse chakraene for å fremme generell velvære.Først litt grunnleggende forståelse av hva chakraer er.

Chakraer er en slags snurrende energihjul som går fra bunnen av ryggraden til toppen av hodet. Hvert chakra er tilknyttet en bestemt farge, lyd og et element, samt ulike aspekter ved vår fysiske, emosjonelle og spirituelle helse.
Nedenfor finner du en beskrivelse av chakraene og deres egenskaper:Rotchakra (Muladhara):

Plassert ved bunnen av ryggraden, er rotchakraet tilknyttet fargen rød og elementet jord. Det er relatert til vår følelse av sikkerhet og trygghet, samt vår fysiske helse og vitalitet. Når det er balansert, føler vi oss groundet, sikre og har en sterk følelse av tilknytning til kroppen vår. Når det er ubalansert, kan vi oppleve angst, rastløshet og fysiske helseproblemer som smerter i nedre del av ryggen eller problemer med immunforsvaret.Sakralchakra (Svadhisthana):

Plassert nedenfor navlen, er sakralchakraet tilknyttet fargen oransje og elementet vann. Det er relatert til vår kreativitet, seksualitet og følelser. Når det er balansert, føler vi oss lidenskapelige, kreative og følelsesmessig balanserte. Når det er ubalansert, kan vi oppleve manglende kreativitet eller motivasjon, samt følelsesmessige problemer som depresjon eller seksuell dysfunksjon.Solar plexus-chakra (Manipura):

Plassert i øvre del av magen, er solar plexus-chakraet tilknyttet fargen gul og elementet ild. Det er relatert til vår selvfølelse, selvtillit og personlige kraft. Når det er balansert, føler vi oss trygge på oss selv, selvsikre og har en sterk følelse av formål. Når det er ubalansert, kan vi oppleve lav selvtillit, mangel på retning og fordøyelses- problemer.Hjertechakra (Anahata):

Plassert i midten av brystet, er hjertechakraet assosiert med fargen grønn og elementet luft. Det er relatert til vår evne til å gi og motta kjærlighet, samt vår emosjonelle velvære. Når det er balansert, føler vi oss kjærlige, medfølende og har sunne relasjoner med andre. Når det er ubalansert, kan vi oppleve følelsen av isolasjon, sjalusi samt forholdsproblemer.Halschakra (Vishuddha):

Plassert i halsen, er halschakraet assosiert med fargen blå og elementet eter. Det er relatert til vår evne til å kommunisere og uttrykke oss selv. Når det er balansert, er vi i stand til å uttrykke oss klart og effektivt, og ha god kommunikasjon med andre. Når det er ubalansert, kan vi oppleve kommunikasjonsproblemer, mangel på selvuttrykk og problemer med skjoldbruskkjertelen eller halsen.Tredje øye chakra (Ajna):

Plassert i midten av pannen, er tredje øye chakraet assosiert med fargen indigo og elementet lys. Det er relatert til vår intuisjon, psykiske evner og åndelige bevissthet. Når det er balansert, har vi en sterk følelse av intuisjon, klar persepsjon og åndelig bevissthet. Når det er ubalansert, kan vi oppleve en mangel på klarhet eller retning, samt hodepine eller øyeproblemer.Kronechakra (Sahasrara):

Plassert på toppen av hodet, er kronechakraet assosiert med fargen lilla og elementet tanke. Det er relatert til vår forbindelse til det guddommelige, samt vår åndelige oppvåkning og bevissthet. Når det er balansert, føler vi en sterk forbindelse til det guddommelige, har en dyp følelse av formål og mening, og opplever en følelse av indre fred. Når det er ubalansert, kan vi oppleve en mangel på retning eller formål, samt følelser av frakobling fra åndelighet eller det guddommelige.


Når chakraene våre er balansert, opplever vi en følelse av overordnet velvære og harmoni. Vi føler oss jordet, sentrert og koblet til oss selv, andre og verden rundt oss. Vi er i stand til å kommunisere effektivt, uttrykke oss kreativt og ha sunne relasjoner. Vi føler oss selvsikre, har et godt selvværd og en sterk følelse av formål og retning i livet.På den andre siden, når chakraene våre er ubalanserte, kan vi oppleve fysiske, emosjonelle og åndelige problemer. Vi kan føle oss engstelige, deprimerte eller frakoblet fra oss selv og andre. Vi kan oppleve fysiske helseproblemer som fordøyelsesproblemer, problemer med immunforsvaret eller kroniske smerter. Vi kan slite med kommunikasjon, kreativitet eller selvuttrykk, og føle en mangel på formål eller retning i livet. Vi kan også føle oss frakoblet fra spiritualitet eller det guddommelige, og oppleve en mangel på indre fred eller tilfredshet.


Chakraene er uløselig knyttet sammen og påvirker hverandre gjensidig. Når ett chakra er ubalansert, kan det påvirke de andre chakraene og skape en ubalanse i hele systemet. For eksempel, hvis rotchakraet er blokkert eller underaktivert, kan det føre til at man føler seg engstelig og utrygg, noe som kan påvirke sacralchakraet som styrer kreativitet og følelsesmessig uttrykk. På samme måte kan en overaktivering av kronechakraet føre til at man mister forbindelsen til kroppen sin og dennes jordforbindelse, noe som kan påvirke rotchakraet negativt.

Derfor er det viktig å arbeide med alle chakraene for å skape et balansert og harmonisk flyt av energi gjennom hele kroppen. Når alle chakraene er balansert, vil energien flyte fritt og skape en følelse av velvære og harmoni. Dette kan hjelpe med å øke ens følelse av egenverd, tillit og evne til å håndtere utfordringer i livet på en mer positiv måte.


Healing er et kraftig verktøy for å balansere og åpne opp for blokkeringer i chakraene våre. En healing kan vi frigjøre blokkeringer og stagnert energi, noe som tillater fri flyt av energi gjennom kroppen. Dette kan bidra til å fremme generell velvære, redusere fysiske og emosjonelle symptomer, og øke vår åndelige bevissthet og tilknytning til det guddommelige.- Jeannette Eder-ChristiansenComments


bottom of page